ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ *Πατεντες | Βραβεία


AIRSCARF: Ένα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μου,
που έφερε επανάσταση στη cabrio οδήγηση.

BRABEIA

Βραβείο έρευνας DAIMLER για "Ενεργή αναστολή καθισμάτων"

MAGNA WIN Award | Βραβείο για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Actuator Distribution Box" | "Κιβώτιο διανομής ενεργοποιητή", μια εφεύρεση με τον συνεργάτη μου Jürgen Beckett