Δημοσιεύσεις και διαλέξεις (επιλογή)

Άρθρο με αφορμή το 3ο συμπόσιο αυτοκινητοβιομηχανίας: