Τεχνογνωσία | Συνεργασίες

 

ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Dιαχείριση της καινοτομίας
 • Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη νεων Επιχειρήσεων | New Business Development
 • Μελετη | Aνάπτυξη εφαρμογών
 • Dιαχείριση αλλαγών
 • Βελτιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών
 • Διαχείριση γνώσεων
 • Τεχνικές παρουσίασης μελετών
 • Γνώσεις υλικών
 • Μεθόδοι ελαφριάς κατασκευής
 • Γνώσεις τεχνολογίας κατασκευής
 • Εργονομία
 • D-FMEA / P-FMEA
 • Προηγμένος σχεδιασμός ποιότητας προϊόντων (APQP)
 • VA/VE (Bελτιστοποίηση κόστους)

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Γρήγορη σύνταξη μιας αρμόδιας ομάδας που αποτελείται από έμπειρους διαχειριστές έργων, ειδικούς εργαλειομηχανών, ειδικούς διαχείρισης αλλαγών | change management
 • Συνεργασία με άτομα και εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης
  • Σχεδιασμός CAD / NX Konstruktion
  • Simulation
 • Διεθνής συνεργασία με επιλεγμένους εξειδικευμένους προμηθευτές βοηθητικών και σειριακών εργαλείων, συσκευών μέτρησης κλπ.
  • Μεγάλο αρχείο με διεθνείς προμηθευτές
 • Συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα και εργαστήρια