Δυνατότητες συνεργασίας

Παροχή Υπηρεσιών ως Τεχνικός Σύμβουλος

Συνεργασία σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων:

 

Φάση προ-ανάπτυξης:

 • Διαχείριση Καινοτομίας
  • Κλασικό Brainstorming
  • Μέθοδος KnowBrainer
 • Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων (New Business Development)

 

Φάση έρευνας έργου:

 • Προετοιμασία εγγράφων έρευνας έργου
 • Aνάλυση προδιαγραφών
 • Προγραμματισμός πόρων και χρονοδιαγράμματος
 • Pαρουσίαση προσφορών

 

Ανάπτυξη σειράς:

 • Σύνταξη / διέυθηνση ομάδων έργου
 • Τεχνική διαχείριση έργου / οργάνωση έργου
 • συντονισμός συνεδριάσεων ομάδων έργων
 • Παρακολούθηση κόστους και προθεσμιών
 • Διαχείριση προμηθευτών / έλεγχος / επιλογή
 • Παρακολούθηση πρωτοτύπων εργαλείων και εργαλείων σειράς
 • Προετοιμασία έναρξης παραγωγής
 • Διαχείριση έναρξης παραγωγής

 

Βελτιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών:

 • Διαχείριση αλλαγών
 • Συνεχής βελτίωση
 • VA/VE Workshops: προετοιμασία, εκτέλεση και παρακολούθηση των μέτρων
 • Μελέτες Οργάνωσης | Αναδιοργάνωσης Επιχειρηματικών Λειτουργιών (BPR | Business-Process-Reengineering)

 

Προθυμία ταξιδιού παγκοσμίως